ÚVĚR PRO
PRÁVNICKÉ OSOBY
ÚVĚR ZAJIŠTĚNÝ
NEMOVITOSTÍ
OD 14,9
%   p. a.

NEBANKOVNÍ ÚVĚR PRO FIREMNÍ KLIENTELU

ÚVĚR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZAJIŠTĚNÝ NEMOVITOSTÍ

Nebankovní úvěr pro právnické osoby zajištěný nemovitostí je úvěr určený zejména pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které potřebují rychle a individuálně řešit aktuální finanční situaci v rámci své podnikatelské činnosti. Zpravidla se jedná o úhradu obchodních závazků, dočasné pokrytí krátkodobých výkyvů ve výrobě, nákup zboží a služeb, popř. zajištění jiných provozních potřeb. Nebankovním úvěrem pro právnické osoby lze financovat také developerské nebo investiční projekty, akviziční činnost popř. jiné finančně náročnější podnikatelské záměry.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ÚVĚRU

pro právnické osoby

se zaměřením na společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

úroková sazba

již od 14,9 %

výše úvěru

až 50 mil. Kč
 

splatnost úvěru

od 6 měsíců až do 10 let

DRUH ZAJIŠTĚNÍ

jakákoliv nemovitost, která se nachází na území ČR (pozemky, domy, byty, komerční objekty, průmyslové areály apod.)
 
 
 
 
 

„Poskytujeme úvěry pro firmy různých velikostí a oborů činností.“

Nebankovní úvěr zajištěný nemovitostí může být ve své formě jak účelovým, tak i neúčelovým. Vždy záleží na individuálním posouzení a požadavku klienta. Nebankovní úvěry často řeší situace, kdy se firma rozhodne refinancovat či konsolidovat stávající úvěry, popř. uhradit závazky z obchodních vztahů. Nebankovní úvěr může být vhodným nástrojem pro další rozvoj podnikatelské činnosti, při investování do nákupu nemovitostí nebo pro realizaci nákladnějších projektů.

KONTAKTUJTE NÁS PRO NABÍDKU

VÝHODY NEBANKOVNÍHO ÚVĚRU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

ZKUŠENOST

Na trhu působíme již více než 10 let a můžeme tudíž nabídnout tým zkušených spolupracovníků, kteří jsou profesionály ve svém oboru.

RYCHLOST

Proces zpracování úvěru od přijetí žádosti po předložení indikativní nabídky nám zabere maximálně 48 hodin. Podmínkou je doložení všech požadovaných dokumentů.

SPLATNOST ÚVĚRU

Možnost volby necháváme na klientovi, přičemž minimální doba splatnosti úvěru činí 6 měsíců.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému zájemci o úvěr přistupujeme individuálně s ohledem na jeho požadavky a potřeby.

FLEXIBILITA SPLÁTEK

Nastavení splátek je variabilní. Jistina lze splácet průběžně společně s úroky
nebo až při splatnosti úvěru.

JEDNODUCHÁ ADMINISTRATIVA

Zbytečně nezatěžujeme zdlouhavou a složitou administrativou. Požadujeme jen takové dokumenty, které jsou opravdu nutné.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Vždy se snažíme nabídnout řešení šité přímo na míru.

BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

Sazebník poplatků je jednoduchý, stručný a neměnný po celou dobu trvání úvěru.

DISKRÉTNOST

Na základě smluvních podmínek se zavazujeme zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech spojených s uzavřením úvěrové smlouvy.

1.
Provozně-investiční úvěr pro zemědělství

Dlouhodobě spolupracujeme se zemědělskými družstvy, jimž poskytujeme finanční prostředky nejen pro účely pokrytí dočasných výkyvů v rámci provozního cash-flow, ale i pro další rozvoj podnikatelských aktivit s ohledem na zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

2.
Podpora rozvoje podnikání výrobních společností

Ve výrobním sektoru se zaměřujeme na společnosti s vysokým potenciálem k dalšímu růstu, které můžou nabídnout jedinečné know-how nebo výjimečný produkt, na druhou stranu ovšem nedisponují dostatečným kapitálem pro samotnou realizaci.

3.
Financování developerských projektů

Jako významný partner jsme součástí několika zajímavých projektů na území ČR v oblasti výstavby bytových a nebytových domů a také revitalizace průmyslových areálů. Ve většině případů je investorem účelově založená společnost.

4.
Překlenovací úvěry pro terciální sektor

Krátkodobou finanční podporu v podobě úhrady obchodních či jiných závazků, refinancování nevýhodných úvěrů, popř. konsolidace stávajících dluhů můžeme nabídnout i pro sektor služeb.

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

V jaké výši poskytujete úvěry?
Standardně poskytujeme úvěry do výše 70% hodnoty obvyklé ceny zajišťované nemovitosti dle aktuálního znaleckého posudku. Horní hranice úvěru může za určitých podmínek dosáhnout částky až 50 mil. Kč.
Jakou formu zajištění požadujete?
Mezi nejčastější formy zajištění patří pozemky, byty a rodinné domy. Všeobecně lze však jako zajištění použít jakoukoliv nemovitost, která se nachází na území ČR a je v dobrém technickém stavu, ať už se jedná o komerční objekty, průmyslové areály, výrobní prostory a další.
Jak dlouho trvá vyřízení úvěru?
Každou žádost o úvěr jsme schopni zpracovat do 48 hodin od přijetí všech námi požadovaných dokumentů.
Které dokumenty požadujete doložit ke zpracování žádosti o úvěr?
Minimální rozsah dokumentace je následující:
• Výpis z obchodního rejstříku žadatele o úvěr
• Údaje o nemovitosti, jenž bude předmět zajištění
• Finanční výkazy za poslední dvě uzavřené účetní období
• Aktuální znalecký posudek k zajišťované nemovitosti
Lze individuálně nastavit splátkový kalendář?
Ano. Vždy se snažíme nabídnout optimální řešení s minimálním dopadem na firemní cash flow.
Je možné úvěr předčasně splatit?
Na základě dohodnutých úvěrových podmínek lze úvěr splatit částečně či zcela kdykoliv v průběhu trvání úvěrové smlouvy, a to i bez jakýchkoliv poplatků a sankcí.
Co se stane, když nebudu splácet?
Za předpokladu, že budete s námi tuto skutečnost ihned řešit, můžeme se dohodnout na úpravě splátkového kalendáře. V opačném případě budeme postupovat dle úvěrových podmínek, při čemž vedle smluvní pokuty a úroků z prodlení jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité splacení úvěru.

Úvěr pro firmy a podnikatele

Podnikání není procházka růžovým sadem. My to víme. A proto pomáháme podnikatelům v nelehkých časech stejně jako v době jejich rozmachu. Úvěr pro firmy dnes nenabízí jen banky, ale i licencovaní nebankovní poskytovatelé. Jejich výhody není třeba popisovat, stejně jako výhody bankovních poskytovatelů. Znáte to. Jsou situace, kdy zkrátka není možné poskytnout firemní úvěr bankovní institucí. A proto jsme tu, Vitacredit - licencovaný nebankovní poskytovatel s více než desetiletou tradicí. Vhodná půjčka na podnikání vám může překlenout finančně náročnější období či vyřešit dočasnou potřebu cashflow ve firmě či přidružených aktivitách. Ctíme rychlost, férovost a bereme v potaz i individuální možnosti klienta. Náš úvěr pro firmy pro vás znamená rychlé peníze do podnikání bez zdlouhavých jednání a milionů papírů. Víme, že ne vždy podnik šlape jako hodinky a občas se stane, že firma potřebuje finanční výpomoc. V tom jsme silní. Úvěry pro firmy a podnikatele je jedním ze dvou pilířů našeho podnikání. Jsme lídři na trhu v podnikatelských úvěrech.