Prohlášení o cookies

V souladu s ustanovením §89 zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme, že naše webové stránky využívají pro svou činnost soubory cookies.

Co jsou soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, zapamatování si Vašich předvoleb a nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a efektivnější. Bez souborů cookies by bylo procházení webu mnohem složitější.

Ačkoliv při opakované návštěvě webových stránek umožňují soubory cookies identifikovat Váš počítač, neumožňují jakkoliv identifikovat Vás osobně.

K identifikaci počítače je používána IP adresa, což je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele i příjemce.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany naší webové stránky.

K čemu jsou soubory cookies využívány

1) Zajištění funkčnosti internetové stránky - pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Webová stránka nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné.

2) Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace a uložení preferencí napříč webovými stránkami - zvyšují Váš uživatelský komfort tím, že si internetová stránka, popř. spřízněné webové stránky, uloží informace o Vašem nastavení jako například o volbě jazyka, regionu, rozlišení obrazovky, o souhlasu s použitím cookies a další.

3) Měření návštěvnosti webových stránek - analytické cookies slouží k měření návštěvnosti webových stránek a neobsahují unikátní identifikaci uživatele.

4) Statistika a analýza chování uživatele - slouží pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomoci určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.

5) Marketing – slouží např. ke zvýšení přitažlivosti reklam výběrem těch, které jsou pro Vás relevantní.

Rozsah zpracování

Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účel – viz. bod K čemu jsou soubory cookies využívány.

Zpracovávány mohou být údaje týkající se Vašeho používání webu, zejména:

1) údaje o zařízení ze kterého se připojujete k webu, jako IP adresa, operační systém, model

2) čas a doba používání webu, údaje o vyhledávání na webu

3) údaje o Vaší poloze

4) jiné údaje o Vašem využívání webu, které mohou být zpracovány, pokud použijete stránky třetích stran ke spolupráci s námi

Dobrovolnost zpracování

Některé osobní údaje jako např. cookies zpracovávané zejména za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, a fungování webových stránek, jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti.

Pro ostatní účely, jako např. marketing, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu. Poskytování údajů pro takovéto zpracování je z Vaší strany dobrovolné, tj. tyto údaje nejste povinni nám poskytovat.

Doba zpracování souborů cookies

Relační cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče, umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Permanentní cookies jsou využívány pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny

Získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, kterými jsou analytické a statistické společnosti, např. Google Analytics.

Dále mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty na vyžádání orgánům veřejné moci či orgánům činným v trestním řízení, a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.