Finanční průvodce

Ekonomické nástrahy dnešní doby

Ekonomické nástrahy dnešní doby

Ačkoliv jsme se všichni těšili na příchod jara a konec, či alespoň výrazné omezení, zákazů zavedených kvůli pandemii COVID-19, postihla nás další rána, a tou je aktuální dění na Ukrajině.

11. 03. 2022
Klidné Vánoce

Klidné Vánoce

V těchto dnech vrcholí přípravy na vánoční svátky. Peče se, uklízí, zdobí a nakupují se dárky. Shon je všudypřítomný, obchody jsou plné lidí, kteří si chtějí doma vytvořit tu správnou vánoční atmosféru, ať to stojí, co to stojí.

17. 12. 2021
Prodej nemovitosti

Prodej nemovitosti

V současné době se ceny nemovitostí pohybují hodně vysoko, a proto je dobré, pokud uvažujete o prodeji nemovitosti, přistoupit k ní v této chvíli. Prodej nemovitosti si sice můžete zajistit sami, nicméně efektivnější je prodej prostřednictvím realitního makléře.

22. 11. 2021
Koupě nemovitosti

Koupě nemovitosti

Mít vlastní bydlení je snem mnoha lidí, i když ekonomická realita je taková, že na něj dosáhne čím dál tím méně obyvatel. Pokud tedy uvažujete o koupi nemovitosti, a nemáte na její koupi vlastní finanční prostředky, je dobré nejprve navštívit banky...

20. 10. 2021
Konsolidace

Konsolidace

Může se stát, že se Vám navrší počet závazků, které musíte každý měsíc splácet, navíc má každý z těchto závazků jiné smluvní podmínky, jiný termín splatnosti, a pokud se jedná o krátkodobé závazky, bývají měsíční splátky poměrně vysoké.

13. 9. 2021
Dědictví

Dědictví

Každý z nás se v průběhu svého života setká s dědickým právem, ať už v roli dědice nebo v roli zůstavitele. Dědické právo je upraveno v občanském zákoníku a pamatuje na situace, kdy zůstavitel zemře bez zanechání závěti...

18. 8. 2021
Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů

Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů

V souladu s ustanovením zákona č. 257/2016Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění novel, mají všechny společnosti poskytující spotřebitelské úvěry povinnost získat k této činnosti oprávnění, tzv. licenci, od České národní banky.

27. 7. 2021
Změny v poskytování úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Změny v poskytování úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Pandemie COVID-19, která nás provází již od března loňského roku, ovlivňuje snad všechny stránky našich životů. Její vliv se výrazně projevil i v legislativě věnující se spotřebitelským, a částečně i podnikatelským, úvěrům.

28. 6. 2021
Novela exekučního řádu

Novela exekučního řádu

V polovině dubna 2021 schválila Poslanecká sněmovna dlouho očekávanou novelu exekučního řádu. V rámci legislativního procesu zamířila novela do Senátu, který ji nyní může schválit, zamítnout, či vrátit zpět Sněmovně s pozměňovacími návrhy.

25. 5. 2021
Formy vlastnictví

Formy vlastnictví

Občanský zákoník definuje vlastnictví jako všechny věci hmotné i nehmotné, pokud to jejich povaha připouští, které patří určité osobě. Například živé zvíře věcí není, byť „patří“ svému páníčkovi...

14. 4. 2021
Daň z příjmů fyzických osob 2020

Daň z příjmů fyzických osob 2020

Dne 1.4.2020 končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výjimku mají daňový poplatníci, kterým daňové přiznání zpracovává a podává poradce, neboť v tom případě může být přiznání podáno...

16. 3. 2020
Ukončování smluvního vztahu

Ukončování smluvního vztahu

Každý smluvní vztah může zaniknout několika způsoby.Nejčastější je zánik smluvního vztahu splněním všech závazků, což např. u úvěrových smluv znamená doplacením dluhu. U smluv o spotřebitelském úvěru platí, že k...

27. 1. 2020
Smluvní úroky a smluvní pokuty

Smluvní úroky a smluvní pokuty

Úvěr je definován tak, že jde o dočasné postoupení finančních prostředků věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten zaplatit za to sjednaný úrok. Výše úroku je sice dána dohodou smluvních stran,...

9. 12. 2019
Právní vady nemovitostí

Právní vady nemovitostí

Při nakládání s nemovitostmi, zejména při jejich koupi, je třeba věnovat velkou pozornost stavu nemovitostí, a to jak stavu faktickému, tak i právnímu. Co se rozumí faktickým stavem, si dokáže každý představit...

5. 11. 2019
Dražby

Dražby

Dražbou se rozumí veřejné jednání za účelem přechodu vlastnického práva k předmětu dražby, a to za nejvyšší učiněnou nabídku. S jedinou výjimkou (tj. dobrovolná dražba) se jedná o nucený prodej nemovitostí dlužníka za účelem uhrazení dluhu.

6. 10. 2019
Insolvence

Insolvence

Novelou insolvenčního zákona, která je účinná od 1. 6. 2019, došlo zejména ke zmírnění požadavků na oddlužení s tím, že nová pravidla se vztahují na ta řízení, v nichž je vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely...

3. 9. 2019
Exekuce

Exekuce

Exekucí se rozumí nucený výkon exekučního titulu, kterým je např. rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo rozhodnutí státní správy. V rámci exekuce je tedy vynucováno splnění povinnosti, kterou exekuovaný nesplnil dobrovolně...

27. 8. 2019
Co znamená zesplatnění úvěru, proč je nutné k němu někdy přistoupit

Co znamená zesplatnění úvěru, proč je nutné k němu někdy přistoupit

Zesplatnění je nejzazší prostředek, ke kterému přistupujeme v případech, kdy klient dlouhodobě či opakovaně nehradí splátky úvěru, popř. porušil jiná ujednání smlouvy...

5. 8. 2019