Formy vlastnictví
zpět
25. 5. 2021

Novela exekučního řádu

V polovině dubna 2021 schválila Poslanecká sněmovna dlouho očekávanou novelu exekučního řádu. V rámci legislativního procesu zamířila novela do Senátu, který ji nyní může schválit, zamítnout, či vrátit zpět Sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Ačkoliv byla do novely vkládána spousta nadějí, odborníci jsou z jejího znění, schváleného Sněmovnou, velmi zklamáni. Největší komplikace vznikly tím, že při projednávání ve Sněmovně bylo k novele přidáno téměř 50 pozměňovacích návrhů, které si vzájemně protiřečí.

Jako hlavní problém novely vidí odborníci to, že nebyla přijata žádná z navrhovaných verzí místní příslušnosti, která by omezila trh s výkonem soudní moci. Dále je v novele zakotvena povinnost nahrávat veškerou komunikaci zaměstnanců exekutora s dlužníky, která je však v přímém rozporu s úpravou ochrany osobních údajů.

Nicméně novela exekučního řádu přišla i s několika pozitivními změnami směrem k dlužníkům, kdy např. zavádí šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Sněmovna schválila také omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník by také nově mohl odvrátit prodej movitých věcí v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně měsíčně hradit alespoň 1 500 Kč až 6 000 Kč, a to v závislosti na výši jeho příjmů.

V souvislosti s exekucemi se mluví ještě o takzvaném chráněném účtu pro dlužníky. Zvláštní bankovní účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Žádat o něj bude možné od července.