Konsolidace
zpět
13. 9. 2021

Konsolidace

Může se stát, že se Vám navrší počet závazků, které musíte každý měsíc splácet, navíc má každý z těchto závazků jiné smluvní podmínky, jiný termín splatnosti, a pokud se jedná o krátkodobé závazky, bývají měsíční splátky poměrně vysoké. Pokud je takovýchto závazků více, můžete se v nich začít ztrácet a snadno se pak stane, že se s některým z nich dostanete do prodlení.

Konsolidací se ve světě financí rozumí sloučení všech závazků, tj. půjček a úvěrů, do jednoho jediného závazku.

Nespornou výhodou konsolidace je zpřehlednění Vaší finanční situace. Úvěr, kterým se konsolidují všechny Vaše předešlé závazky, bývá poskytován na delší dobu, a tím se i snižuje výše měsíční splátky. Úvěry poskytované na delší dobu mívají zpravidla nižší úročení než krátkodobé úvěry, což rovněž snižuje měsíční splátky.

V praxi konsolidace probíhá tak, že Vám úvěrující společnost pomůže (pokud je solidní) se získáním vyčíslení výše Vašich současných závazků, které jsou pak všechny z nově poskytnutého úvěru doplaceny. Takto lze doplatit nejen ty závazky, které dosud řádně splácíte, ale i ty závazky, pro které jsou třeba vedeny již i exekuce.