O SPOLEČNOSTI

Naší společnosti bylo Českou národní bankou uděleno oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, a to ke dni 11. 05. 2018.