KLIENTI SE PTAJÍ

Jak splácet?

Klientům doporučujeme, aby si pro pravidelné splátky nastavili u své banky trvalý příkaz. Peníze by měly být ideálně odeslány tři pracovní dny před datem splatnosti měsíční splátky.
Dříve je lépe!

Pokud se dostanete do jakýchkoliv problémů se splácením úvěru, vždy nejprve zavolejte na naši bezplatnou infolinku. Linku obsluhují proškolení zaměstnanci, kteří Vám ochotně vysvětlí možná řešení Vašich problémů. Nezavírejte oči před problémem. Pozdě zaplacená splátka či momentální krátkodobá platební neschopnost jsou běžné problémy, se kterými Vám dokážeme pomoci na naší bezplatné infolince.
Potřebuji úvěr navýšit, co mám dělat?

Navýšení úvěru je posuzováno individuálně. Informujte se prosím na bezplatné infolince.
Obecné informace o požadavcích v souvislosti s posouzením úvěruschopnosti

Pro posouzení úvěruschopnosti bude VITACREDIT s.r.o. od žadatele požadovat pravdivé a úplné údaje představující žadatelovy identifikační údaje, údaje o osobním statusu žadatele, a dále informace o příjmech a výdajích žadatele. Bližší informace naleznete v Informacích trvale přístupných spotřebiteli.
Účel použití spotřebitelského úvěru

VITACREDIT s.r.o. poskytuje bezúčelové i účelově určené spotřebitelské i podnikatelské úvěry – konkrétní informace jsou uvedeny na těchto internetových stránkách u specifikace jednotlivých nabízených typů úvěrů.
Zajištění úvěru

Forma zajištění úvěru je uvedena u specifikace jednotlivých nabízených typů úvěru. Zajištění spotřebitelského úvěru může být majetkové povahy - jedná se o zajištění zástavním právem k movitým či nemovitým věcem, nebo osobní povahy – jedná se o zajištění ručitelským prohlášením, popř. kombinace obojího. Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Na zajištění konkrétního úvěru se dohodne VITACREIDIT s.r.o. s žadatelem o úvěru vždy v závislosti na výši požadovaného úvěru a délce jeho splácení.
Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je oprávněn úvěr předčasně zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. Bližší informace naleznete v Informacích trvale přístupných spotřebiteli.