Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů
zpět
27. 7. 2021

Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů

1) Spotřebitelské úvěry mohou poskytovat pouze licencované společnosti
V souladu s ustanovením zákona č. 257/2016Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění novel, mají všechny společnosti poskytující spotřebitelské úvěry povinnost získat k této činnosti oprávnění, tzv. licenci, od České národní banky. Společnosti, které by nabízely spotřebitelské úvěry bez licence, se dopouštějí trestného činu. K získání licence musí každá společnost prokázat, že má nastaveny vnitřní mechanizmy fungování tak, aby bylo zaručeno, že při nabízení, sjednávání a administraci spotřebitelských úvěrů, budou vždy dodržována ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. Česká národní banka má rovněž právo, všechny společnosti působící na poli spotřebitelských úvěrů průběžně kontrolovat. Pokud žádáte o spotřebitelský úvěr, vždy si na webových stránkách České národní banky zkontrolujte, zda je daná společnost držitelem licence, jen to Vám zaručí, že se nedostanete do rukou lichvářů.

2) Nabídka úvěru bez nutnosti doložit příjmy
Výše zmíněný zákon o spotřebitelském úvěru ukládá poskytovatelům spotřebitelských úvěrů povinnost zkoumat úvěruschopnost žadatelů o úvěr, tzn. porovnat jejich příjmy a výdaje a zodpovědně posoudit, zda nebude žadateli o úvěr činit potíže úvěr řádně splácet. Toto ustanovení chrání žadatele o úvěr, kteří nejsou sami schopni realisticky zhodnotit svou finanční situaci, před přílišným zadlužováním a roztočením dlužnické spirály. Pokud některý poskytovatel spotřebitelských úvěrů reklamuje své služby s příslibem, že není nutné dokládat příjmy, přímo tím porušuje zákon.

3) Skryté poplatky a sankční úroky
Zákon o spotřebitelském úvěru jasně stanoví, že spotřebitel má právo kdykoliv úvěr předčasně doplatit, a to zčásti nebo zcela, v takovém případě si poskytovatel nesmí nárokovat úhradu žádné částky. Přesto se v praxi můžete setkat s případy, kdy je poplatek za předčasné doplacení spotřebitelského úvěru nějakou formou vyžadován. Dále je třeba dát si pozor na skryté sankční úroky – při sjednávání úvěru se zavážete splácet lákavě nízké úroky, nicméně Vám může uniknout, že jakmile se dostaneme do prodlení s hrazením úvěru, budete povinni hradit tzv. sankční úroky, které jsou mnohem vyšší a úvěr se Vám tím značně prodraží.

4) Obecné klamavé obchodní praktiky
Jako klamavou reklamu můžeme obecně označit uvádění nepravdivých informací o službě tak, aby prodejce zvýšil šanci, že si spotřebitel vybere právě jeho službu. V této souvislosti je však třeba uvést, že ne každé reklamní přehánění musí nutně být klamavou reklamou. Nicméně, pokud v reklamě uvidíte slogany – „Tato nabídka se již nikdy nebude opakovat.“, „Jsme nejlepší na světě.“, „Jen s úvěrem od nás budete šťastní.“, tak se o klamavou reklamu nejspíš jednat bude. Buďte v takových případech obezřetní, ať se nenecháte nalákat k uzavření úvěru, který rozhodně nebude nejlepší na světě, a šťastnými Vás také neučiní. K uzavírání smluv vždy přistupujte s chladnou hlavou a nepodléhejte emocím.