Daň z příjmů fyzických osob 2020
zpět
16. 3. 2020

Daň z příjmů fyzických osob 2020

Dne 1.4.2020 končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výjimku mají daňový poplatníci, kterým daňové přiznání zpracovává a podává poradce, neboť v tom případě může být přiznání podáno do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti (např. mzda), příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z živnostenského podnikání), příjmy z kapitálového majetku (např. dividendy), příjmy z nájmu a ostatní příjmy (např. příjmy z převodu nemovitosti).

Od základu daně lze odečíst bezúplatná plnění (tj. dary), úroky z úvěrů na financování bytových potřeb (tj. úroky ze stavebního spoření či z hypotéky), příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské příspěvky pro odborové organizace či úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Poplatníci této daně mohou uplatnit některé slevy. Základní sleva na poplatníka činí 24.840,-Kč. Dále lze uplatnit slevu na manžela/manželku žijícího s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující v daném zdaňovacím období 68.000,-Kč. Dále lze uplatnit slevu na umístění dítěte, která odpovídá nákladům na umístění dítěte v předškolním zařízení v daném zdaňovacím období – za každé dítě lze uplatnit tyto náklady maximálně do výše minimální mzdy.

Daňové přiznání se podává na finančním úřadu, který je dle trvalého pobytu poplatníka místně příslušné. A to buď osobně, poštou, či elektronicky formou datové zprávy. Samotnou daň lze potom zaplatit v hotovosti přímo na příslušném finančním úřadu, prostřednictvím poštovní poukázky či bezhotovostním převodem.