Co znamená zesplatnění úvěru, proč je nutné k němu někdy přistoupit
zpět
5. 8. 2019

Co znamená zesplatnění úvěru, proč je nutné k němu někdy přistoupit

Ujasněme si, co je zesplatnění, a proč k němu naše společnost v některých případech přistupuje. Upozorňujeme, že níže uvedené informace se týkají spotřebitelských úvěrů. Zesplatňování podnikatelských úvěrů má pár odlišností.

Zesplatnění je nejzazší prostředek, ke kterému přistupujeme v případech, kdy klient dlouhodobě či opakovaně nehradí splátky úvěru, popř. porušil jiná ujednání smlouvy, a toto porušení neřeší, a to ani přes opakované výzvy.

K zesplatnění dochází zejména v důsledku prodlení s hrazením úvěru. V případě spotřebitelského úvěru je klient před zesplatněním vyzván k úhradě dlužných splátek, k čemuž je mu poskytnuta lhůta 30 dnů.

Zesplatněním úvěru v důsledku prodlení s hrazením se stává splatným celý doposud nesplacený zůstatek jistiny úvěru, ke kterému přirůstá dosud nesplacená, avšak do okamžiku zesplatnění již splatná, část úroků, tzn. že klient ztratí možnost hradit úvěr v jednotlivých měsíčních splátkách a je povinen uhradit celý zesplatněný závazek jednorázově.

K zesplatnění úvěru může dojít i z jiných důvodů, které jsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, např. pokud klient při sjednávání úvěru zamlčel podstatné údaje nebo poskytl věřiteli údaje nepravdivé či hrubě zkreslené.

I pokud dojde k zesplatnění úvěru, je možné se, v závislosti na okolnostech, dohodnout s naší společností např. na uhrazení zesplatněného úvěru po částech. Toto však předpokládá, že s námi bude klient komunikovat a aktivně se snažit vzniklou situaci řešit. To nejhorší, co může klient v takovéto situaci udělat, je, že přestane komunikovat. V takovýchto případech pak věřiteli nezbývá, než se své pohledávky domoci cestou soudního, a následně pak exekučního řízení.